fredag 19. november 2010

onsdag 2. desember 2009

Oskar Hansen Symposium 2009

OH-SYMPOSIUM 09 - BAS 18. OG 19. DESEMBER 2009 – OPEN FORM 50 ÅR
AT BAS 18th and 19th of December – OPEN FORM 50 YEARS

JUBILEUMSYMPOSIUM - PROGRAM
FREDAG 18. DESEMBER
Friday 18th of December
Time
KL.18 OSKAR HANSEN SYMPOSIUM - OPEN FORM 50 år. v/ Svein Hatløy
Open Form 50 year’s anniversary - Oskar Hansen symposium
KL.19 Helsing til Svein Hatløy.
Greeting to Svein Hatløy
Immatrikulering av 1.klasse. v/ Marianne Skjulhaug
Matriculation of 1.year
OPNING AV 1.ÅRS JULEUTSTILLING OG JULEFEST
1.year’s Exhibition and Christmas party

LAURDAG 19. DESEMBER
Saturday 19th of December
KL.10 Hårsamlinga. Hårinnsamlingskontor www.zeth.no/hair.html
Kurt Johannessen
Hair collection. Hair collection Office
KL.10.20 OF2 – framhaldskurs Open Form, v/ Svein Hatløy
OF2 – continuity course of Open Form
KL.11-11.10 PAUSE, te og kaffi
SHORT BREAK
Økt 2: MARKERING av OPEN FORM 50 ÅR i GUANGZHOU, KINA,
prosjekta til OF2, viste på utstilling og førelesingar - norsk kveld
CELEBRATION in GUANGZHOU, OPEN FORM 50 YEARS
KL.11.10 Prosjektet: Sterk vind – Open Form, metode og praksis i Gulen,
Strong Wind – Open Form, method and practice at Gulen
v/ Mona Steinsland
KL.11.50 Prosjekt: Sjølvbygging ved Lisboa, Portugal
Self building invitation outside Lisbon, Portugal, v/ Jørgen Stavseng
KL.12.20 Prosjekt: Nasjonale turistvegar, CODE Arkitektur og 3RW Arkitektar
v/ Bjarne Ringstad og Espen Rahlff
Reading topological space. Projects and realizations from the National Norwegian Tourist Route Project
KL.13.20 LUNCH - Godt grovt brød og varm suppe
Good bread and hot soup

Økt 3. REPORTS FROM CHINA - RAPPORT FRÅ KINA
KL.14 OPEN FORM 50 YEARS - OPEN FORM INTERNATIONAL SCHOOL OF ARCHITECTURE - OF2, THE CONTINUATION.
CHINA, GREAT NUMBER, from Shi Pai Guangzhou to Beijing.
KINA, FLEIRTALSFORM, frå Shi Pai, Guangzhou til Beijing.
Open Form 50 år – OF2 i symposiet og 3 verkstadar. Oversyn ved Svein Hatløy og innlegg ved OF2, Mona Steinsland, Jørgen Stavseng, Bjarne Ringstad, Espen Rahlff, Henning Kaland
Open Form 50 year – OF2 in the symposium and 3 workshops. Introduction by Svein Hatløy, and contribution from OF2
Ordskifte - Discussion
KL.15 MIND THE GAP. Diplom 2009. Marit Kornberg
KL.15.15 – 16 WARZAWA SPEL, alle er med – CONTINUITET/SIMULTANITET.
WARSAW GAME everyone takes part – CONTINUITY/SIMULTANEITY